elda i kakelugn - så gör du!

OM KAKELUGNEN – ALLT FRÅN VILKA VEDTRÄN DU SKA VÄLJA TILL VAD DU GÖR MED ASKAN!
Äntligen är det eldnningssäsong igen! Tänk på att ta väl hand om din kakelugn, så håller den och skorstenen länge.
VILKEN VED SKA MAN ANVÄNDA?

Att elda med ved är ett av våra allra billigaste uppvärmningsalternativ. Det viktigaste gällande ved: Den måste vara torr! Fuktig ved kan leda till tjärbildning i skorstenen vilket är en brandfara. Köper du färdigkluven ved och den inte är torr måste du alltså lagra den ett bra tag innan du kan elda med den. Du kan förstås hugga veden själv också om du har möjlighet.

Har du turen att kunna hugga din egen ved är det bra om du kan stapla veden på något torrt ställe.

Använd gärna lövträd som bok, lönn och björk – de är effektiva att elda med, brinner lugnare och glöder länge. Gran och tall fungerar också fint men kan skapa gnistbildningar när du eldar så var lite försiktig.
Stapla gärna veden på ett torrt ställe och ett bra tips är att ta in veden i rumstemperatur minst ett dygn innan du börjar elda med den.

Torr ved är ett måste! Dels brinner det bättre och dessutom undviker du risken att det bildas tjära i skorstenen.

 


VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR ELDNING I KAKELUGNEN:

1. Kakelugnen ska vara sotad och provtryckt innan så att du vet att den är godkänd att elda i.

2. Att ha torr ved är mycket viktigt för att kunna skapa en miljöriktig brasa och undvika tjärbildning i skorstenen.

3. Stäng aldrig spjället helt förrän brasan är helt utbrunnen.

4. Elda lugnt! Kakelugnen får aldrig bli så varm att du inte kan lägga handen på kaklet. Då har du eldat för hårt och riskerar skador på kakelugnen.

Elda med måtta! Övereldning kan göra att kakelugnen spricker. Låt luckorna vara öppna så att inte den fina mässingen missfärgas.

5. De yttre luckorna ska inte stängas under eldning. Mässingen riskerar att missfärgas!

6. Det är bra om kakelugnen får vila i cirka 10 timmar mellan eldningarna. Det perfekta är att elda på morgonen och på kvällen om du vill hålla värmen i rummet och samtidigt vara rädd om kakelugnen. Om man eldar för hårt kan sprickor bildas i kakelugnen.

7. Tänk på att en kakelugn bör hållas gående i veckor i sträck för att ge maximal effekt. Att bara elda någon gång ger inte full effekt för att hålla värmen uppe. Det gäller att få upp temperaturen tillräckligt för att få en bra förbränning.

SÅHÄR GÖR DU NÄR DU SKA ELDA I KAKELUGNEN:
 1. Låt veden ligga i rumstemperatur några dagar innan du börjar elda. Det är viktigt att ha torr ved. Hugga några små fina stickor med en yxa.
  Spjället ska öppnas helt innan eldningen börjar.

 2. Se till så att spjället är stängt när du börjar, det ska alltså vara intryckt hela vägen. Knyckla ihop en sida från en papperstidning och lägg i den översta luckan på kakelugnen. Tänd pappersbollen så den får fyr och låt pappret brinna ut. Detta gör du för att få bort kalluften som finns i skorstenen.
  Elda en pappersboll i den övre luckan så bränner du ur eventuell kalluft.

 3. Öppna nu spjället fullt genom att dra ut det hela vägen och öppna luckorna i nedre delen av kakelugnen. Knyckla ihop några sidor från en papperstidning till bollar och lägg dem längst in i kakelugnen. Björknäver, tändbriketter och annat lättantändligt funkar också bra. Ta sedan några små spetor som du har huggit till och skapa en så kallad ”tändbrasa”.
  En tändbrasa, med papper och småstickor. Perfekt bas för en brasa!

 4. Tänd med tändstickor eller en tändare. Stäng de inre luckorna när du har fått fyr och öppna de små (oftast runda) små dragventilerna på dessa luckor. Låt brinna i cirka 5-10 minuter. Lägg på mer vedträn när det brinner bra.
  Lägg på större vedträn först när du fått en bra grundbrasa.

 5. Låt dessa brinna ut så att det bildas en fin glöd. Sedan kan du lägga i större vedträn. Börja alltså med små spetor och avsluta med stora vedträn för att elda varsamt. Stäng innerluckorna när det brinner rejält, men ha fortfarande spjället öppet hela tiden när du eldar. Du kan eventuellt stänga en eller båda dragluckorna.När brasan har brunnit ut och det endast finns glöd kvar så du man röra om i brasan och stänga spjället till hälften, detta för att hålla kvar värmen längre men det är fortfarande viktigt att spjället är delvis öppet. Du kan kontrollera med hjälp av en tändare genom att tända den i öppningen mellan luckorna till kakelugnen. Om lågan dras in litegrann från tändaren så vet du att spjället fortfarande är lite öppet. Spjället får aldrig stängas helt så länge det finns en glödbädd kvar.
  Stäng igen luckor och spjäll först när all glöd har brunnit ut.

VAD GÖR MAN MED ASKAN?

Vad gör man med askan efter att brasan har brunnit ut? Det bästa är att investera i en askhink och ha som vana att alltid hälla askan där i. Tänk på att det kan finnas glöd i askan under en lång tid efter eldningen så det är viktigt att aldrig lägga askan i ett kärl som är brännbart.

Askan kan sedan spridas på gräsmattan då det är en helt ren produkt. Om du behöver kalka jorden så kan askan användas som ett substitut då det har ett högt pH-värde som motverkar försurning.

(ref: hemnet.se)