Elda med måtta

Braskaminen är en mysig och billig uppvärmningsmetod – om du eldar på rätt sätt. I annat fall kan det rentav bli farligt. Fyra av tio villabränder tros starta i just braskaminer.


Under 2009 ryckte Räddningstjänsten ut vid 520 bränder relaterade till lokala eldstäder, vilket är en ökning från året före (465 bränder). En lokal eldstad kan vara en braskamin, en kakelugn, en braskassett, en köksspis, en pelletskamin – kort sagt allt som inte värms med vatten.Och de blir allt vanligare i våra hem. Förra året fanns drygt 1,5 miljoner lokala eldstäder i Sverige, att jämföra med år 2003 då siffran var 1,2 miljoner.

När det gäller bränder är det framför allt braskaminer som är den stora boven, menar Hans Frank, som är skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne. Försäkringsbolaget uppskattar att nästan var femte byggnadsbrand är relaterad till braskaminer. I småhus är motsvarande siffra uppemot 40 procent.

Inte värma hela huset
Kostnaderna för bränder orsakade av lokala eldstäder har följaktligen ökat. Därför vänder sig försäkringsbolagen allt oftare till Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, för att utreda de fall där det finns tveksamheter kring hur eldstaden har installerats eller där branden kan ha orsakats av andra tekniska felaktigheter.

När kylan slår till och elpriset rusar iväg är det frestande att elda på i braskaminen. Men den är inte avsedd för uppvärmning av ett helt hus, bara för att värma det rum den står i.

– I ett nyare, välisolerat hus behöver man i allmänhet inte elda så länge innan det blir varmt. I ett äldre hus är det lättare att elda på ett mindre lämpligt sätt, säger Peter Nord på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Många eldar för hårt och för länge, vilket ger för höga rökgastemperaturer, som i sin tur kan orsaka brand i närbelägna byggnadsdelar. Slarv vid hantering av askan är en annan vanlig brandorsak, fortsätter Peter Nord.

De flesta kaminer bör inte eldas med mer än två kilo ved i timmen. Ett annat fel är att strypa tillförseln av förbränningsluft för att veden ska brinna längre. Detta leder lätt till tjärbildning och ökad risk för soteld. Och risken med för stora brasor under för lång tid är att närliggande träkonstruktioner, som bjälklag, kan antändas.

– Det finns alltid risker med att elda i sin eldstad, men gör man rätt har man minimerat dem, säger Peter Nord. Och trots alla bränder är det relativt få som omkommer, mellan tre och sex personer om året.

Kritisk till riskerna
Björn Valentin, ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen tillika försäljningschef hos Nibe Brasvärme, är dock kritisk till uppgifterna om bränder orsakade av braskaminer. Han har reagerat på att MSB och Räddningstjänsten inte delat upp begreppet lokala eldstäder i sin brandstatistik.

– Man tror lätt att det enbart handlar om bränder i braskaminer, när det ju kan gälla allt från engångsgrillar till brand i pannrum.

Det är i själva verket säkert att elda i en rätt installerad och godkänd kamin som besiktigats av sotare, betonar han och påpekar att de allra flesta problemen uppstår genom felaktig hantering.

– Har du dessutom en braskamin som är äldre än tio år bör du fundera på att byta ut den mot en nyare modell, gärna en som är Svanen- eller miljömärkt, säger Björn Valentin.

Det är också viktigt att sota ofta. Minst en gång per år om man bor permanent i huset och eldar mycket. Mer sällan om det är ett fritidshus. Anlita helst professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.

 

SÅ ELDAR DU RÄTT

  • Låt alltid veden ligga inomhus minst ett dygn innan den eldas. Kall ved ger dåligt värmeutbyte. l Elda alltid med torr ved (fukthalt 20 procent eller lägre). l Se till att brasan får tillräckligt med syre.
  • Elda inte mer ved än vad tillverkaren rekommenderar, vanligen maximalt 2–3 kilo ved per timme. Tumregeln är att låta elden vila lika länge som den har brunnit. Lokala eldstäder och skorstenar är inte konstruerade för konstant eldning.
  • Lägg askan i en plåthink med lock och förvara den utomhus.
  • För några år sedan varnades för exploderande glasluckor på braskaminer. Det gällde en typ av härdat glas som finns i kaminer tillverkade fram till mitten av 1980-talet. Om man eldar för hårt i dessa finns risk att glaset går sönder.

Elda rätt i din kamin

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Adress

Hinzens Gränd 5c

61139 Nyköping

E-post
Telefon