poolservice

Vi har smarta servicepaket för dig som inte kan eller orkar sköta om din pool själv vid vårstart eller vinterstängning. För ett bekymmersfritt poolägande! 

vårstart

4650 kr*

 • Ihopkoppling av reningssystem
 • Grovrengöring med håv
 • Uppstart av reningssystem
 • Funktionskontroll
 • Kontroll av vattenkvalité 
 • Justering av pH, alkalinitet & klor
 • Journalföring
 • Resa inom Nyköpings kommun ingår

*4650:- /gång gäller endast vid tecknande av serviceavtal för både vårstart & vinterstängning.
Pris enstaka gång: 5290:-
Uppsägningstid 12 månader. Första serviceåret förbinder sig servicetagaren till att betala för ytterligare ett fullt serviceår (1 vårstart och 1  vinterstängning). Skriftlig uppsägning senast 1 månad innan avtalet löper ut, annars förlängs avtalet med ytterligare 12 månader. 

Priser avser pool upp till 4x8 meter. Större pool offereras. 

vinterstängning

4350 kr*

 • Grovrengöring med håv
 • Tillsättning av kemikalier för vinterstängning
 • Demontering och dränering av reningssystem
 • Backspolning & rengöring av filter
 • Sänkning av vattennivå
 • Journalföring
 • Resa inom Nyköpings kommun ingår

*4350:- /gång gäller endast vid tecknande av serviceavtal för både vårstart & vinterstängning. 
Pris enstaka gång: 4990:-
Uppsägningstid 12 månader. Första serviceåret förbinder sig servicetagaren till att betala för ytterligare ett fullt serviceår (1 vårstart och 1  vinterstängning). Skriftlig uppsägning senast 1 månad innan avtalet löper ut, annars förlängs avtalet med ytterligare 12 månader.

Priser avser pool upp till 4x8 meter. Större pool offereras. 

tilläggstjänster


 • Täckning/avtäckning av vinterplåtar (max 3 meter från poolen) 990:-
 • Bottensugning 15-20 min. 550:-
 • Akut utryckning. 24h inställelsetid. 1500:- Arbetskostnad 700:-/h samt materialkostnad tillkommer. 
 • 1 st extra kontroll av vatten samt justering med kemikalier 990:-
 • Felsökning (eventuella reparationer offereras) 700:-/h
 • Byte av filtermedia (filtermedia debiteras separat). 995:-
 • Justering av automatisk kemikaliedosering 1990:-

Priser avser pool upp till 4x8 meter. Större pool offereras.